Panie Jezu, który kochasz nas tak czule,
 obdarz nas mocą Twojej miłości, abyśmy potrafili kochać.
 Daj nam radosne serca, zdolne śpiewać o Twoich cudach;
 zręczne dłonie abyśmy, mogli służyć;
 łagodne spojrzenie, abyśmy mogli nieść pocieszenie.
 Spraw, aby nasze uszy były zawsze uważne na Twoje słowa.
 Pozwól nam żyć jak najlepiej, ze wszystkich sił! 

Amen.