• Prawo Gromady
 1. Wilczek słucha Starego Wilka,
 2. Wilczek nie słucha samego siebie.
 • Prawo Wilczka
 1. Wilczek myśli najpierw o innych.
 2. Wilczek ma oczy i uszy otwarte.
 3. Wilczek jest zawsze czysty.
 4. Wilczek zawsze mówi prawdę.
 5. Wilczek jest zawsze radosny.
 •  Hasło Wilczków
  Ze wszystkich sił!
 • Zasada Dżungli
  Ja i ty jesteśmy jednej krwi.